ติดต่อเรา


78  หมู่ 5 ตำบล  เสี้ยว  อำเภอ  เมืองเลย  จังหวัด  เลย 42000

เบอร์ โทร 042 870 174 
มือถือ 08 1964 6250
083 329 3694

web : namkiw.loei1.go.th
e-mail :namkiw@loei1.go.th
https://www.facebook.com/namkiwschool/


ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ


Comments